LUKORAN / Otok Ugljan

'Infinity' bazen iznad garaže

01
INFINITY BAZEN

Postupno neovisan bazen koji statički „lebdi“ iznad garaže. Bijela boja i ravne linije spajaju liniju površine bazena s morem.

02
KAMENOKLESARSKI RADOVI

Za dekoraciju ruba bazena korišten je potpuno bijeli kamen “Makedoski Prilep”. Ta vrsta kamena je iznimno rijetka, zaštićena je impregnacijom za zaštitu bijeline. Kamen je otporan na klizanje i lako sečisti.

03
STATIKA

Prije izgradnje bazena, napravljena je analiza statike što je reultiralo pojačavanjem konstrukcije garaže da bi mogla iznijeti teret. Funkcionalnost garaže nije smanjena.

Visit awesome website and explore more!

www.domain.com