Neviđane / Pašman

Kompletna rekonstrukcija stare kuće u Neviđanima

01
Radovi u zaštićenoj jezgri

Objekt pod konzervatorskom zaštitom zahtjevao je pažljivu rekonstrukciju uz zadržavanje postojećih gabarita.

02
Tradicionalni crijep

Kako bi se zadržao tradicionalni izgled za pokrov krova upotrebljena je crijep-kupa “kanalica”.

03
Zaštita kamena i fuga

Hidroizolacija transparenim premazima osigurava trajnost kamene fasade